Продукти

Вижте всички статии

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШУМА ПРИ ВЕНТИЛАТОРИТЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШУМА ПРИ ВЕНТИЛАТОРИТЕ

Шумът е силен или слаб звук с неопределена и непостоянна честота, който се чува например, когато вятърът духа листата на дърветата, при едновременен говор на много хора, или при триене на различни предмети един в друг. Има шумове които вредят на слуха, но има такива, които създават приятни усещания: шум от птици, поточе в гората, гласът на славей. Излагане на шум със сила над 90 dB в продължение на повече от осем часа може да доведе до щети за ушите. Нивата на шума се измерват в децибели dB, те измерват разликата в силата на звуковете.

При вентилаторите шумът се увеличава във въздуховода, той отслабва частично след извеждане  от въздуховода чрез анемостати или вентилационни решетки. Основата при проектиране на системи за вентилация е акустичния дизайн, което се явява задължително допълнение към вентилационния проект към всеки обект. Основните задачи на един такъв проект трябва да бъде определянето на на шума в проектните точки, и необходимостта от намаляването му, чрез сравняването на проектния шум с допустимите норми. След избора на мерките за намаляване на шума и изграждането на вентилационната система се прави проверка на изчисленията за очакваните нива на шум в същите проектни точки, като се вземе ефективността на тези мерки.

dBA

Характеристика

Източник на звук

0

Нищо не се чува

 

5

Почти нищо не се чува

 

10

Слабо шумолене на листа

15

Трудно е да се чуе

Шумолене на листа

20

 

25

Ниско

Човешко шептене (1m)

30

шептене, тиктакане на стенен часовник
Норма за жилищни помещения през нощта от 23:00 до 7:00.

35

Трудно се чува

Приглушен разговор

40

Беседа
Норма за жилищни помещения, от 7:00 до 23:00.

45

Общ разговор

50

Чува се отчетливо

Разговор, пишеща машина

55

Норма за офисни помещения (Според Европейските норми)

60

Шумно

Норма за офиси

65

Силен разговор (1 m)

70

Силни разговори (1 m)

75

Викове, смях (1 m)

80

Много шумно

Викове, мотоциклет

85

Силно викане, мотоциклет

90

Силни викове, товарен автомобил (от 7 метра)

95

Метро (7 m)

100

Прекалено шумно

Оркестър , гръмотевица
Максимално допустимо ниво за слушалки на персонално аудио устройство (Според Европейските норми)

105

Във вътрешността на самолет (преди 1980)

110

Хеликоптер

115

Пясъкоструйка (1 m)

120

Почти непоносимо

Пневматичен чук (1 m)

130

Непоносимо

Самолет

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари