Продукти

Политика за личните данни

Защита на личните данни

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен или пощенски адрес. Сайтът www.moby-bg.com не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в специални случаи, например регистрация на Сайта когато поръчвате продукти.
Използване и съхраняване на личните данни

www.moby-bg.com ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. www.moby-bg.com няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на „Моби“ ООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
Свобода на избора

Вие контролирате информацията, която предоставяте на www.moby-bg.com за себе си. Ако обаче изберете да не споделите тази информация със www.moby-bg.com, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта. Паролата и потребителското име за достъп до Сайта, ви се предоставя за да защитите вашите лични данни, отговорността за запазването им в тайнаe Ваша. Молим не предоставяйте тази информация на никого, и я пазете на сигурно място. При използване на Сайта на обща компютърна система, или публична такава, трябва винаги да излизате от потребителския си профил, за да предотвратите неоторизиран достъп на други потребители с вашия профил.
Автоматично записвана информация

Когато осъществявате достъп до Интернет сайта на www.moby-bg.com, автоматично (не като част от регистрацията) се записват някои общи не лични данни (използван Интернет браузър, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници). Тази информация се използва, за да преценим доколко е привлекателен нашият сайт и да подобрим съдържанието и функционалността му. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.
"Бисквитки"

"Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (harddisk) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният магазин. Сайтът www.moby-bg.com използва "бисквитки" единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.
Сигурност

Ние от „Моби“ ООД отдаваме голямо значение на осигуряването на сигурността на личните ви данни и постоянно работим за тяхната защита. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
Събиране и използване на лични данни за деца

Препоръчваме ви да говорите и научите вашите деца за общуването с непознати и разкриването на лична информация онлайн и да осигурите тяхното предпазване от неправомерно разкриване на лични данни. Непълнолетните не трябва да предават лични данни на сайта на електронният магазин без разрешението на своите родители или настойници. „Моби“ ООД и Сайта www.moby-bg.com никога няма да събира лични данни, ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.
Връзки към други Интернет сайтове

Това изявление за защитата на поверителността се отнася за сайта, интернет магазин на сайта www.moby-bg.com, който се разработва от „Моби“ ООД. Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате Сайта www.moby-bg.com, молим потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.
Уведомление за промени

Всички промени на нашата политика за защита на личните данни ще бъдат оповестявани в изявлението за поверителност, на главната страница и на други места, каквито сметнем за подходящи.