Електронен регулатор за температура VENTS RTS 1 -400

Цена: 156.40лв.
  • Код:
    VENTSRTSD1-400
  • Тегло:
    0.200 кг
RTS 1 -400 регулатор за температура
Вариант:
- +

Бърза поръчка без регистрация

Само попълнете 4 полета
Ние ще се свържем с вас в рамките на работния ден.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранващо напрежение 230 V променлив ток, 50 Hz.

Изходна мощност за контакти 2, 3, 4: не повече от 2,0 А.

Изходна мощност за контакти 5, 6: не повече от 0,1 А.

Диапазон за задаване на температурата: +5°С - +37°С

Габаритни размери: 86х86х15 mm.

-       течно кристален дисплей с подсветка;

-       задаването на температурата става просто с натискане на бутоните със стрелките „нагоре” и „надолу”;

-       на дисплея едновременно се показват зададената температура и температурата в помещението;

-       поддържане на температура с точност до 1 градус от зададеното;

-       автоматично превключване на скоростите при трискоростен вентилатор

-       запаметяване на настройките на потребителя след изключване на захранването;

-       наличие на дистанционно управление (модел РТСД-1-400)

РАБОТА НА ТЕРМОРЕГУЛАТОРА

Включете захранването на терморегулатора с натискане на бутон „захранване” (2).

Натиснете бутона за избор на скорост на вентилатора. На дисплея ще се появи един от знаците (14 на фиг. 2) или AUTO. Това означава, че скоростта на въртене на вентилатора ще е HI (висока), MED (средна), LOW (ниска) или AUTO (на автоматичен режим). Ако е избран режим AUTO, скоростта на въртене на вентилатора ще се променя в зависимост от разликата в действителната температура в помещението и зададената температура. Ако температурата в помещението е над зададената с 3 градуса при охлаждане и под нея с 3 градуса при отопление, вентилаторът ще работи на най-висока скорост. Ако температурата в помещението е над зададената с 2-3 градуса при охлаждане и под нея с 2-3 градуса при отопление, вентилаторът ще работи на средна скорост. Ако температурата в помещението е над зададената с 0-1 градуса при охлаждане и под нея с 0-1 градуса при отопление, вентилаторът ще работи на ниска скорост.

Работа на отоплителната система

С помощта на бутона за избор на режим, изберете режим „отопление” (15 на фиг.2).

Натиснете „+”, за да увеличите зададената стойност на температурата. Ако температурата в помещението е по-ниска от зададената, отоплителната система ще започне работа.

Натиснете „-”, за да намалите зададената стойност на температурата. Ако температурата в помещението е по-висока от зададената, отоплителната система ще спре работа.

Работа на охладителната система

С помощта на бутона за избор на режим, изберете режим „охлаждане” (10 на фиг.2).

Натиснете „+”, за да увеличите зададената стойност на температурата. Ако температурата в помещението е по-висока от зададената, охладителната система ще започне работа.

Натиснете „-”, за да намалите зададената стойност на температурата. Ако температурата в помещението е по-ниска от зададената, охладителната система ще спре работа.

Работа в „нощен” режим

Натиснете бутона за преминаване на „нощен” режим (5 на фиг. 1). Символът за „нощен” режим (9 на фиг. 2) ще се появи. Този режим ще бъде активен в продължение на 8 часа, при което терморегулаторът ще управлява отоплението или охлаждането съгласно показания по-долу график. Натиснете бутона за преминаване на „нощен” режим още веднъж и съответният символ ще изчезне, което означава отмяна на работата в „нощен” режим. 

ОСОБЕНОСТИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА „НОЩНИЯ” РЕЖИМ

Терморегулатор със зададен охладителен режим: за плавна промяна на температурата, един час след задаване на „нощен” режим зададената температура автоматично се увеличава с 1 градус, след два часа с два градуса; след това температурата ще се поддържа на това ниво в течение на 8 часа, след което таймерът ще изключи. След изключване от таймера, зададената стойност автоматично ще се върне към първоначалната стойност.

Терморегулатор със зададен отоплителен режим: за плавна промяна на температурата, половин час след задаване на „нощен” режим зададената температура автоматично намалява с 1 градус, след два часа с два градуса; след това температурата ще се поддържа на това ниво в течение на 8 часа, след което таймерът ще изключи. След изключване от таймера, зададената стойност автоматично ще се върне към първоначалната стойност.

НАСТРОЙКА НА РЕЖИМИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ

Настройването на режимите на управление позволява задаването на определени работни характеристики на терморегулатора в съответствие с Вашите изисквания.

Изключете терморегулатора с натискане на бутон „захранване”, след което натиснете и задръжте бутона за преминаване на „нощен” режим (5, Фиг. 1) за минимум 4 секунди, докато дисплеят се включи. Това означава, че сте влезли в първия пункт на менюто за настройка на режима на управление. Има общо 4 такива пункта със съответното изображение на дисплея. Изборът на съответстващия пункт на менюто се определя с натискане бутона (5). Във всеки пункт се използват бутоните „+” и „-” за промяна на настройките. За изход от менюто и връщане към обичайния режим на работа натиснете бутона на захранването и го включете отново.

Ако в течение на 20 секунди не бъде натиснат никакъв бутон, терморегулаторът ще се изключи.

Пункт 1: Точност на поддържане на температурата. На дисплея се появява надпис „Temp adjust”. Стойността по подразбиране е 0, като примигва в менюто за конфигурация. Може да се избере всяка стойност между "-3" и "+3". Можете да зададете температура на помещението на дисплея да е над или под зададената с максимум 3 градуса.

Пункт 2: Въвеждане на горна граница на зададената температура. На дисплея се появява 37°С, което е стойността по подразбиране за горна граница, зададена от производителя. С помощта на бутоните „+” и „-”, горната граница може да бъде зададена в диапазона между 26°С и 37°С.

Пункт 3: Въвеждане на долна граница на зададената температура. На дисплея се появява 5°С, което е стойността по подразбиране за долна граница, зададена от производителя. С помощта на бутоните „+” и „-”, долната граница може да бъде зададена в диапазона между 5°С и 26°С. 

Пункт 4: управление на вентилатора. На дисплея се появява “ON”, което е стойността по подразбиране, зададена от производителя. Може да се избере между “ON” и “OFF”. При “ON” терморегулаторът ще включи вентилатора на зададената скорост и ще го спре едва когато бъде натиснат бутонът за избор на режим или бутонът за избор на скорост на вентилатора. При “OFF”, ако при отоплителен режим зададената температура е под стайната, или при охладителен режим зададената температура е над стайната, терморегулаторът ще спре вентилатора и ще остане в този режим до натискане на бутон за избор на режим.

 

  • Марка:
    Vents
ФайлИнформация
[PDF, 689.74 KB]
[PDF, 239.59 KB]

Право на отказ и връщане при Online пазаруване

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

1. Клиентът има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, съгласно чл.50 т.2а, б.

2. За упражняване на правото си на отказ, Клиентът информира писмено с приложеният формуляр търговеца за решението си преди изтичането на 14-дневния срок.

3. Клиентът връща стоката на търговеца в 14-дневен срок от предявяване на отказа от сключения договор от разстояние и заплаща транспортните разходи за връщане на стоката по чл.55 ал.2 от ЗЗП. Транспортни разходи за връщане на грешно изпълнени поръчки не се дължат от клиента и са за сметка на търговеца.

4. В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ, търговецът възстановява сумата за заплатените стоки не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която търговецът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. При неспазване на срока за връщане на стоката по т.3, търговецът може да задържи възстановяването на сумата докато не получи обратно стоката от клиента.

5. Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките съгласно чл.55.ал.4. Търговецът отбива 15% от заплатената сума и възстновява остатъчната стойност на клиента, когато стоката е в лош търговски вид (нарушена или липсваща опаковка) Търговецът отбива 50% от заплатената сума и възстновява остатъчната стойност на клиента, когато стоката е изпробвана и монтирана по начин, който нарушава целостта й и външния й вид, в сравнение с тези, които е имала като нова.

 

Алтернативното решаване на спорове

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, така че потребителите от страната да имат лесен достъп до тях.

Компетентен орган за АРС при разрешаване на спорове между МОБИ ООД и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Варна и район на действие територията на област Варна, област Добрич и област Силистра.

Подробна информация за Помирителната комисия и процедурата може да се получи на следния адрес:

https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya

Друга възможност на Потребителя е да използва

Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.